22020: MAAN fagforeningens arbejde med palæstinensiske arbejdere

 Året 2020 er Covid-19 kriseåret. Siden marts måned 2020 er verden ændret, og hvor det har været tungt for israelske arbejdere, som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, så er det ubærligt for palæstinensiske arbejdere uden noget sikkerhedsnet overhovedet. 

MAAN Workers Association har i løbet af året været meget aktiv med at organisere beskyttelse og rådgivning af palæstinensiske arbejdere i Israel, i Østjerusalem og i bosættelserne. Gennem vores kontor i Østjerusalem har fagforeningen været i stand til at skabe forandring for tusinder af arbejdere, særligt kvinder og formåede at slutte året med en ny kollektiv aftale underskrevet den 1. marts 2021 hos Rajwan Food co. i Atarot industri zone nord for Jerusalem. Generelt har MAAN formået at anvende sin erfaring og viden og afslutter disse ekstremt komplicerede og vanskelige år med en stærkere position både med hensyn til øget medlemstal, indflydelse og kontakter.  

Her følger et kort rids af hovedpunkterne i MAAN arbejdet gennem dette år.

1. Kampen for at organisere palæstinensere som arbejder for israelske virksomheder i Israel og i område C (bosættelserne) MAAN ledede arbejdskampe i fire større virksomheder, hvilket omfattede strejker og sager i arbejdsretten.  De største resultater var:

2. Forsvaret af palæstinensiske arbejdere i Øst Jerusalem under corona nedlukningen

Fra midt i marts måtte MAAN ændre sin arbejdsmåde og imødegå den sociale katastrofe, som var under udvikling. WAC åbnede en ”hotline” via en WhatsApp (gratis kommunikations app) virksomhedslinje, som gav 410 arbejdere mulighed for at modtage råd og sagsbehandling fra vores Østjerusalem kontor. MAAN’s stab blev udvidet med titals frivillige, som hjalp med opgaverne.

3. Hjælp til arbejdere med at bekæmpe vilkårlige annulleringer af arbejdstilladelser i samarbejde med LEAP’s (retshjælp til palæstinensere) juridiske kontor – Siden juni 2020 har den israelske hær - på baggrund af den såkaldte ”corona hindrings politik” - hindret hundreder af palæstinensiske arbejdere i at komme ind i Israel, også selvom de havde certifikat på negativ corona test. MAAN arbejdede sammen med menneskerettighedsadvokaterne Kenneth Mann og Mor Soker, fra LEAP (Legal Aid for Palestinians).

4. En anke til retten førte til ophør af 50 års kontingentopkrævning fra palæstinensiske arbejdere.  MAAN indbragte sammen medKAV Laovedsagen for den nationale arbejdsret med krav om, at lønmyndigheder skulle ophøre med at trække medlemskontingent fra palæstinensiske arbejdere til Histadrut (LO i Israel), hvor dette ikke er lovligt, og særligt når arbejderne melder sig ind i MAAN. Resultatet blev, at regeringen meddelte, at den ville ophøre med den 50 år gamle praksis.

5. Støtte til palæstinensiske kvinder, som er udsatte for seksuel chikane på arbejdet

I juni 2020 Tog MAAN initiativ til en fond til støtte af kvinder, som klagede over seksuel chikane på arbejdet. MAAN støtter to palæstinensiske kvinder, som i kraft af støtten kunne indbringe en klage til arbejdsretten mod deres tidligere arbejdsgiver og en inspektør, som blev beskyttet af firmaet.

MAAN har haft stor gavn af støtten fra fagforeninger og fagforeningsvenlige donorer, som har gjort det muligt for os at arbejde under disse vanskelige forhold – omfatter UNISON (UK), FNV (Holland), UNIFOR (Canada), AIF (Danmark), EU-fonden for menneskerettigheder, Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN).

Yderligere information kan findes på MAAN hjemmeside http://eng.wac-maan.org.il/?lang=de \eller ved kontakt til Ms. Roni Ben Efrat – Resource Manager roni@maan.org.il

Del siden