Overenskomst til palæstinensiske arbejdere efter strejke

En historisk overenskomst underskrevet af MAAN hos Rajwan Food co. i Atarot industrizonen, Jerusalem.

Søndag den 7. marts 2021 underskrev MAAN-fagforeningen i Israel/Palæstina en overenskomst med Rajwan Food Production Company (firmaets officielle navn - RS Food Import and Production Ltd.). Fagforeningen har underskrevet to tidligere aftaler i område C. Denne tredje aftale med en virksomhed, som hovedsagelig beskæftiger palæstinensiske arbejdere, udmærker sig ved, at det er den første kollektive aftale, der er underskrevet af en virksomhed i Israel, som arbejder efter lønmyndighedernes bestemmelser.

Aftalen øger rejsegodtgørelser, giver lønforhøjelser og højere overtidsbetaling, indfører et digitalt system til at registrere arbejdstimer, fastlægger procedure for arbejdsskader og afskedigelser og giver fællesklubben en rolle i at håndtere problemer overfor virksomheden.

De langvarige forhandlinger varede over et år med både op- og nedture, strejker og sanktioner. Aftalen, som løber over fem år, afslutter arbejdskonflikten og fagforeningen har forpligtet sig til at undgå at varsle strejke i aftalens gyldigheds periode. De to parter aftalte, at ansatte ikke skulle frafalde krav, som de har i forhold til virksomhedens tidligere manglende betaling, men er berettigede til sagsanlæg. 

Omkring 55 arbejdere i produktionen på Rajwan fabrikken, som er hjemmehørende under de palæstinensiske myndigheder, er ansatte efter arbejdstilladelser udstedt af de israelske sikkerhedsmyndigheder med 6 måneders gyldighed. Daglig ankommer de til Atarot industrizonen efter at have krydset Qalandiya checkpoint – sommetider efter lang ventetid. Ansatte er gentagne gange nægtet adgang med forskellige begrundelser. For eksempel modtog fire ansatte, herunder et medlem af klubbestyrelsen, i februar 2020 meddelelse om adgangsforbud med henvisning til politiets efterretninger (dvs. at politiet er i besiddelse af information om deres hensigter om at begå lovovertrædelser, uden at nogen af dem er blevet forhørt af politiet). MAAN tog sagen op og ved hjælp af advokat Mor Soker fra retshjælp til palæstinensere (LEAP), blev dette adgangsforbud hurtigt fjernet.

I årtier har ansatte på Rajwan fabrikken, ligesom omkring 80.000 palæstinensiske arbejdere ansatte i Israel, betalt et månedlige kontingent til Histadrut (LO i Israel), selv om arbejderne aldrig havde forbindelse til Histradut eller modtog nogen form for bistand for de betalte kontingenter.

Den nu af MAAN underskrevne aftale ændrer spillereglerne. For første gang har en anerkendt fagforening indgået en aftale for palæstinensiske arbejdere beskæftiget i Israel. Rajwan ansatte har nu et sted at henvende sig for at få løst de problemer, der måtte opstå på arbejdspladsen. 

MAAN er stolt over at være en pioner i indsatsen for at organisere palæstinensiske arbejdere beskæftiget i Israel. Disse arbejdere spiller en vigtig rolle i israelsk industri, landbrug og bygnings arbejde. Der er ingen verdens grund til, at de ikke skal have relevant fagforeningsdækning.

MAAN’s forhandlingsgruppe omfattede advokat Aya Bartenstein, afdelingskoordinator Erez Wagner fra MAAN’s Jerusalem afdeling og MAAN’s direktør Assaf Adiv. Forhandlingsgruppen arbejdede i fuld overensstemmelse med medlemmerne fra klubbestyrelsen på Rajwan fabrikken:  Muhammad Hamuda, Kheiri Abd al-Jabar og Raed Fuqaha. Den tillid og forståelse, som blev opbygget mellem MAAN og fællesklubben, var en hjørnesten for forhandlingernes positive resultat og indgåelsen af aftalen.

Efter underskrivelsen af aftalen har Muhammad Hamuda udtalt, at han er overbevist om, at uden den modige holdning hos arbejderne, deres vilje til at opnå deres rettigheder og den loyale støtte fra MAAN, ville en aftale ikke være blevet indgået. Vi ser i denne aftale, og i særdeleshed den fælles holdning hos arbejderne, et eksempel for fabrikker og andre arbejdspladser, som viser, at det er muligt at føre en beslutsom og tilsyneladende umulig kamp og opnå resultater. 

Del siden