Bestyrelsesmøde den 21. november 2022

Til stede: Christian, Erik, Jørgen D., Viggo, Jens og Jørgen M.


1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

2.  Økonomi og medlemmer

101.000 kr. i runde tal

Restanter gennemgået, og enkelte bliver rykket.

Vi godkender en bevilling til 8. marts på forhånd.

 

 3.  Møde med FH

Vi spørger FH om vi kan deltage i en del af deres bestyrelsesmøde den 24. januar. JM og VT deltager.

 

4.  Sct Hans lotteri.
Vi lægger det i mølposen, indtil vi finder en form, vi kan magte. Problemet er at skaffe gevinster.

5.  Kommende aktiviteter
Første maj. Vi forventer at stå for en international indsamling. AIF skal lave en præsentationsfolder.
Klimakampen med f.eks. Jesper Theilgaard.
Migrantarbejdere – Fastholde fokus efter VM. Kontakte 3F/BAT. JM finder oplægsholdr til møde i januar 2023
Working Poor Road Show. JM kontakter Langsøhus for at høre om de har planlagt noget.

 

6.  Næste møde 9.1 kl. 9.00 Ørnsøcentret

  
7.  Eventuelt

Chr. orienterede om en mulig jysk arbejderfestival.

Bestyrelsesmøde 16. februar 2022

Til stede:  Viggo Thinggaard, Jørgen Due, Erik Wissing, Jens Hansen, Christian Juhl, Inga Pedersen og Jørgen Madsen

1.  Referat fra 21.10 2021 blev godkendt.

2.  Siden sidst

Godt offentligt møde om udviklingspolitik på højskolen 22.11 med Flemming Møller Mortensen, Gitte Villumsen og Christian med pænt fremmøde både lokalt og fra Højskolen, og især de unge var engagerede.

3.  Økonomi

CSAAWU. Regnskabet er afsluttet og de tre gange 20.000 kr. er betalt.

WAC-MANN. Det er ikke AIF, der har stået for indsamlingen, men vi har ført regnskabet, som er afsluttet med en rest på 103 kr. som vi overfører til AIF som administrative omkostninger. Erik skal aflevere et revideret regnskab, og Christian skal have et afsluttende (virtuelt møde) med WAC-MANN’s formand om en afsluttende rapport.
Ansøgning fra byggebrigade til Colombia. Vi spørger om, hvordan byggematerialer dækkes, og om de har planlagt at turnere med møder efterfølgende. Vi vil gerne vide, om de kommer af sted under alle omstændigheder, da der er et ret stort ”hul” i deres budget, som opererer med et samlet budget på 205.000 kr. og en egenbetaling på 80.000 kr. og pt. er der kun givet tilsagn om 29.500 kr. i støtte. Vi giver forhåndstilsagn på 2000 kr.

4.  Årsregnskab

Erik har lavet et fint og overskueligt årsregnskab, som bliver revideret i næste uge. 10 har betalt kontingent for 2022 på bankkontoen og yderligere 10 på mobilpay. Vi sender en påmindelse efter generalforsamlingen, og efter sommerferien samler vi op med personlige påmindelser. Hvis medlemmer ikke har betalt ved årets udgang, prøver vi bare at fastholde dem fremover.

5.  Generalforsamling 27.02 på Ørnsøcentret

Beretning kommer bl.a. til at omfatte nogle overvejelser om, hvad der skal til for at vi kan lave et nyt flerårigt samarbejdsprojekt i stil med CSAAWU, hvor vi har erfaret, et en aktivistbåret organisation som Global Aktion ikke har muskler nok til at sikre en kontakt.

Overvejelser om fremtidige aktiviteter: Invitation til lokale fagforeninger til en dialog om AIF’s fundering i den lokale fagbevægelse. Møder med byggebrigaden fra Colombia på College 360, Global Aktion på gymnasiet
Indslag: Vi spørger Knud Østergaard om 3F’s projekt i Sri Lanka.
Vi spørger Svend Aage Enevoldsen, om han vil være dirigent. AOF betaler forplejningen. Inga og Erik køber ind. Viggo låser op kl. 9 og vi mødes senest 9.30. Jørgen sørger for rom evt. via Lene Fruelund.

Nyhedsbrev sendes ud først i februar.

Bestyrelsesmøde 21. oktober 2021

Afbud Viggo. Til stede: Christian, Jørgen D., Erik, Inge, Jens, Jørgen

1 Dagsorden

Referat fra 5. juli godkendt

 2 Møde om Danmarks udviklingsstrategi

Udviklingsministeren, Flemming Møller Mortensen kan komme til Silkeborg mandag 22. november kl. 19-21 og Højskolen har sagt ja til at være med.

Christian arbejder stadig på, at vi kan få en borgerlig politiker med også.

Christian laver plakat og kontakter de involverede partier plus Facebook, og vi laver en annonce i MJA og Ekstraposten til 4-5000 kr.

3. Økonomi

WAC-MAAN indsamling - vi har fået en ny indsamlings tilladelse for i år.

Erik foreslår, at vi dækker udgifterne til tilladelsen ud af vores almindelige midler - så de indsamlede midler ubeskåret går til WAC-MAAN.  Vi afslutter formelt indsamlingen ved årsskiftet og beder om en slutrapport fra WAC-MAAN.

CASAWU

Vi mangler at betale de sidste 10.000 kr. og en evaluering. Erik kontakter Global Aktion.

Vi afslutter projektet ved årsskiftet.

Erik gennemgik en opdateret medlemsliste..

Der er indbetalt en del efter sidste rykker. Vi gennemgik de resterende skyldnere,og fordelte rykkerne imellem os.

 Vi skal forny vores CVR nr.. Christian undersøger, om det står i hans navn.

4. Generalforsamling 2022

Søndag formiddag 27. februar kl. 10 med brunch. Vi prøver Ørnsøcentret. (Det er OK)

Vi tænker alle over et indslag á 15-20 minutters varighed.

5 Løse ender fra sidste bestyrelsesmøde

Et musikarrangement sammen med Rampelys med Afzelius-duoen.

Et arrangement om Arktis/Grønland/ Nordatlanten

Afventer.

Nyt banner (det er vist ikke sandsynligt, at det dukker op) Jens får lavet et nyt.

6 Næste møde

Søndag den 5. december kl. 14 hos Inga, Vestre Alle 18

Bestyrelsesmøde 5. juli 2021

Deltagere: Viggo Tinggard, Jørgen Due, Erik Wissing, Jørgen Madsen, Christian Juhl

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

2. Regnskab

Vi skal nu betale strafporto på konti med over 100.000 kr.

Vi har overført 10.000 kr. til CSAWU.

Vi har overført 5.000 kr til 1. maj indsamlingen til fagforeningerne i Myanmar

Vi har fået penge fra Solidaritet over Grænser til WAC-Maan 15.000 kr – og der er nu 21.756 kr. i kassen. Vi overfører pengene til WAC-Maan.

Vi har modtaget 10.400 kr ind i kontingent for 2021.

Vi gennemgik indbetalingerne og udsender rykkere til de 16 medlemmer, der ikke har betalt for 2021.

Jørgen undersøger, om Christian er hæveberettiget for AIF

3. Kommende aktiviteter

Else har foreslået at vi skal holde et offentligt møde om den nye strategi for udviklingsbistand

Vi  laver et panel Flemming Møller Mortensen, Kristian Weise eller Trine Pertou Mach og Chr. Vi satser på september måned

Vi hører om højskolen vil være medarrangør

Desuden overvejer vi, om vi kan lave et musikarrangement sammen med Rampelys med Afzelius-duoen

Vi overvejer om vi kan lave et debatmøde op til kommunevalget, f.eks. om etisk indkøbspolitik/social dumping

En 3. ide er at lave et arrangement om Arktis/Grønland/ Nordatlanten

4. Eventuelt

-

Bestyrelsesmøde 25. april 2021

Til stede: Jørgen Due, Viggo Thinggaard, Christian Juhl, Erik Wissing og Jørgen Madsen

Afbud: Jens Hansen, Inga Pedersen

1. Dagsorden:Evaluering af generalforsamling

På trods af lidt tekniske problemer gik det godt. 13 deltagere.
Vi fik ikke fulgt op på forslag om at kontakte FH og foreslå at vi genoptager kontakten. Vi skriver til alle tilknyttede fagforeninger og fortæller lidt om AIF og vores ønske om samarbejde.

 2. Økonomi og medlemsoversigt

Vi har afleveret underskrevne referater til Arbejdernes Landsbank, men derefter er det gået lidt i stå med at få Erik godkendt som kasserer. Efter henvendelse har vi fået et kontoudtog og lovning på, at der snart sker noget.

Vi har fået ca. 4000 kr. på mobilepay og vi skal have flettet navnene sammen med de 23 indbetalere på netbank.

Medlemslisten ligger stadig i Bentes computer, men Christian vil få den ud og videre til Erik.

3. CSAAWU

Når vi har adgang til kontoen sender vi 10.000 kr. Jørgen spørger Global Aktion om en opdatering.

1. maj indsamling (se nedenfor)

Vi bevilger 5000 kr. Erik undersøger, om det haster og lægger ud privat, hvis det gør, indtil vi har adgang til kontoen.

4.  Nyt AIF banner?

Viggo og Christian kigger om det gamle har forputtet sig i gemmerne fra sidste Sct. Hans. Ellers bestiller vi et nyt.

5.  Kommende aktiviteter

Der bliver muligvis Sct. Hans i Lunden.
AIF’s gevinst-indsamlingshold er ikke længere aktivt, og det er ikke oplagt, at vi er i stand til at løfte opgaven igen. Vi følger udviklingen.

Hvis forholdene tillader det vil vi forsøge igen med et møde med udviklingsministeren og Kristian Weise fra Oxfam/Ibis til efteråret.

6. Næste møde 17. maj kl. 16.00; bl.a. om medlemmer og Sct. Hans.

Bestyrelsesmøde 20. februar 2020

Deltagere i mødet: Jørgen, Bente, Jens, Inga, Jørgen, Christian

1. Referat fra sidst

Referatet blev godkendt.

Der er ikke nyt om arrangement om Made in Bangladesh-filmen.

 2. Generalforsamlingen - incl økonomi

Vi holder generalforsamling i Socialdemokraternes lokale - Skolegade 63 A.

Jørgen laver beretningen.

Bente har lavet regnskab og det er grundigt revideret, med enkelte anmærkninger.

Uklarheden skyldtes den ekstra bus, vi bevilgede til CSAAWU, men ikke havde noteret i referatet. 

Knud, Shervin og Torben fra 3F fortæller  og viser billeder fra deres besøg hos tekstilarbejderne i tilknytning til generalforsamlingen.

Vi vedhæfter rapporterne fra CSAAWU og Sri Lanka i den endelige udsending af dagsorden, der sker i den kommende uge.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg stiller sig til rådighed for endnu en periode.

 3. Siden sidst

AIF har været inviteret til møde om Rojava og Nordsyrien 15. februar i Solidaritetshuset. Der deltog 30 personer.

Vi har fået bevilget 5000 Euro til WAC-MAAN-projektet fra Solidaritet over Grænser.

3F i Djursland har bevilget 2.000 kr til WAC-MAAN-projektet.

Chr. undersøger, hvornår der er pligt til at lave politianmeldelse.

Bente opretter særskilt bankkonto til  WAC-MAAN projektet.

Rom-gaven fra 25-års jubilæet fra Horsens anvendes til lodtrækning blandt de, der har betalt deres kontingent.

 4. Første maj

Der er ikke noget nyt fra 3Fs internationale afdeling om en landsdækkende indsamling første maj. 

Hvis ikke der kommer noget, samler vi ind til CSAAWU.

Der kommer besøg fra tekstilarbejderne i Sri Lanka til 3Fs morgenmøde, hvor der indsamles til 3Fs lokale samarbejde med dem.

 5. Kommende aktiviteter

Vi har ingen planer om aktivitet udover generalforsamlingen og Bangladesh-filmen og Sct. Hans.
Næste bestyrelsesmøde er 22 marts kl. 10.00 hos Bente, Bindslevs Plads 12.

Bestyrelsesmøde 5. januar 2020

Alle til stede.

1. Referat fra 04.11 2019 godkendt

2. Siden Sidst

Møde om udviklingspolitik den 18. november. To afbud fra oplægsholdere. 15-16 deltagere, heraf halvdelen fra 3F’s efterlønsklub. Det var et fyraftensmøde med spisning; Jørgen, Inga og Bente havde lavet diverse frikadeller og kartoffelsalat.

Wonderful Copenhagen – temaaften om traficking på Langsøhus 10. december. Mange kursister (og el del fra byen) så en skarp film, efterfulgt af en god debat.

Møde om Vestsahara sammen med Global Aktion.  10 deltagere fik en masse at vide om en af verdens mindre kendte konflikter

3. Generalforsamling 1. marts kl. 10.

Vi spørger Socialdemokraterne, om de vil lægge lokaler til.

Erik, Bente og Inga sørger for forplejning. Bente for regnskab og Jørgen klarer beretningen.

På valg: formand Jørgen og næstformand Jørgen.

Svend Åge opfordres til at være dirigent. Vi sætter er flaske på højkant blandt dem, der har betalt kontingent.

Vi lægger hovedet i blød for at finde på en film eller andet indslag. Verdens Bedste Nyheder er en mulighed.

4. Økonomi

Vi administrerer indsamlingen til støtte for WAC-MAAN, hvor der står 14.500, og vi har overført 22.500 kr.

Desuden er der hensat til CSAAWU, som vi har lovet 20.000 kr. om året.

Bente leverer et udspecificeret regnskab til generalforsamlingen, også over WAC-MAAN og CSAAWU hensættelserne.

Siden sidste bestyrelsesmøde har Socialdemokraterne meldt sig ind, så nu er alle tre arbejderpartier medlemmer.

Vi har støttet en indsamling til husarbejdere i Indien via Mellemfolkeligt Samvirke med 3000 kr

5. CSAAWU Sydafrika

Vi frigiver 10.000 kr. som første rate i år. Med årets lotteri skulle vi have penge nok til anden rate.

Jørgen kontakter Global Aktion for at få mere styr på kontakten til Sydafrika.

6.  WAC-MAAN

Se ovenfor. Der kommer stadig penge ind. Vi sender en ansøgning til 3F afdelinger gennem 3F Silkeborg.

7.  Made in Bangladesh – film

Vi vil gerne vise den sammen med 3F Silkeborg i biografen med et kort oplæg. Jørgen kontakter Biografen.

8.  Næste bestyrelsesmøde

Søndag den 16. februar kl. 10 hos Inga, Vestre Alle 18.

Del siden