Dødstrusler og mord mod grundlæggere af fagforening hos Chiquita-leverandør i Guatemala

Af Jesper Nielsen, International rådgiver. D. 13.03.08 (Version 2)

Sent søndag aften d. 2. marts i år trængte bevæbnede personer ind i den fattige bananarbejder Miguel Angel Ramirez Enriquez’ bolig i Guatemalas sydlige Esquintla-provins. Han havde deltaget i stiftelsen af en fagforening 8 måneder tidligere. Måske var det derfor, de uden videre skød og dræbte ham.

Lørdag den 8. marts kl ca. 20 omringede 6 motorcyklister en anden af fagforeningens stiftere, Alberto Lopez Perez’ hus og begyndte at klippe den pigtråd over, han nødtørftigt havde sat op for at beskytte sig selv og familien. Han nåede at flygte. Familien fulgte efter. Politiet blev tilkaldt, men da de ankom, kunne de blot konstatere indbrud i huset.

Fagforeningen SITRABANSUR (Fagforeningen for Bananarbejdere i Syd) var oprettet af Miguel Angel, Alberto og en gruppe af deres kolleger på plantagen Finca Olga Maria i Tiquisate kommune i juli måned sidste år. Plantagen er en del af Fernando Bolaños’ firma Empresa Frutera Internacional S.A., som er leverandør af bananer til Chiquita.

Beskidt anti-fagforenings kampagne

Siden fagforeningens lovlige oprettelse og registrering blev offentliggjort i Guatemalas Statstidende 14. november, har grundlæggerne været udsat for overgreb. Der tegner sig et billede af en beskidt kampagne, der ikke viger tilbage for at bruge terror i kamp mod arbejdernes lovfæstede rettigheder:

·          Grundlæggerne af fagforeningen blev truet af mellemledere og sikkerhedsvagter, nogle modtog dødstrusler.

·          Fagforeningsfolkene blev kaldt ind til firmaledelsen d. 20. november hvor de blev mødt med krav om at skrive under på en erklæring om udmeldelse af fagforeningen og tilbagetrækning af deres støtte til fagforeningens overenskomstkrav.

·          De arbejdere, der nægtede at skrive under, blev fyret og bortvist sammen med deres familiemedlemmer.

·          Et af bestyrelsesmedlemmerne, Francisco Del Rosario Lopez, forsvandt og hans kolleger ved stadig ikke hvad der blev af ham. I bedste fald er han flygtet ud af landet.

·          Der blev sendt breve ud med navne på fagforeningsfolkene og opfordring til at fordrive dem fra lokalområdet.

·          Dommer Graciela Ninez Ordoñez Saenz, blev nægtet adgang til virksomheden da hun 17. december kom for at aflevere arbejdsrettens dom om at genansætte de fyrede. Virksomhedens HR-chef benægtede desuden, at de nogensinde havde været ansat og at kende noget til dem.

·          Den 2. februar om aftenen blev fagforeningsformandens datter, Sandra Isabel Ramirez passet op af 4 ukendte mænd på vej hjem fra arbejde. Hun blev truet, udspurgt om farens aktiviteter, og derefter voldtaget.

·          Som foreløbig kulmination blev en af fagforeningens grundlæggere myrdet d. 2. marts.

·          En anden af grundlæggerne blev udsat for indbrud og sandsynligvis mordforsøg d. 8. marts.

Baggrund:

Alle deltagere i en stiftende fagforenings-generalforsamling er iflg. guatemalansk lov beskyttet mod afskedigelse i to måneder efter fagforeningens godkendelse. Desuden er medlemmerne beskyttet når de er med til at aflevere overenskomstkrav til myndighederne, som det skete i dette tilfælde.

Den faglige landsorganisation Unsitragua, som Sitrabansur er medlem af, har opfordret til internationalt pres på regeringen og Chiquita for at sikre disse rettigheder overholdt. Desuden har de anmeldt sagen til ILO som brud på de grundlæggende arbejdstagerrettigheder (konventioner 87 og 98).

Guatemalas nye regering under præsident Álvaro Colom har lovet at arbejde for at gøre det sikkert at praktisere demokratiske rettigheder i landet. Colom sagde bl.a. til en international fagforeningskonference i Guatemala by d. 29. januar i år, at han vil gøre op med straffriheden for de forbrydere, der slår organisationsledere ihjel eller på anden måde forsøger at undertrykke demokratiske og faglige rettigheder.

Chiquita-leverandør Fernando Bolaños’ foragt for retten og loven tyder på at han er med blandt de grupper, der ikke ønsker at den nye regering skal få held til at opfylde sine løfter.

Som direktør for Doles datterselskab i landet i slutningen af 90’erne var han også kendt for anti-fagforenings aktiviteter. Han formåede dengang at få politi og domstole til at udstede arrestordre mod ca. 100 faglige ledere, så de måtte gå under jorden.

Guatemalas regering og Chiquita må reagere

har rettet personlig henvendelse til præsident Álvaro Colom herom. Også den Internationale Faglige Sammenslutning, IFS, har henvendt sig til Guatemalas præsident herom.

Hvis menneskeretssituationen i Guatemala og specielt i bananplantagerne på Sydkysten skal forbedres, må der statueres et eksempel på, at man ikke ustraffet kan bryde landets love, ignorere arbejdsrettens domme og undertrykke arbejdernes elementære rettigheder. Først og fremmest kræves en indsats for at resten af fagforeningens medlemmer og selve fagforeningen overlever. Regeringen må beskytte deres personlige sikkerhed og håndhæve arbejdsmarkedsloven samt de internationale konventioner om ret til faglig organisering og kollektiv forhandling, Guatemala har skrevet under på.

har desuden orienteret Udenrigsministeriet, som har lovet at tage sagen op i EU’s Rådets Latinamerika-udvalg.

I aftalen forpligter de sig ikke alene til at beskytte arbejdernes rettigheder på egne plantager, men også til at kræve det af deres leverandører.

har sendt Vicedirektør Manuel Rodriguez der er ansvarlig for Chiquitas Corporate Social Responsibility et brev med opfodring til at intervenere.

kræver sammen med en række andre organisationer, at Chiquita efterlever den internationale aftale, de har indgået med Det internationale Levnedsmiddel-og landarbejderforbund, IUF og bananarbejdernes latinamerikanske koordinering, COLSIBA.

Solidaritet og udviklingsbistand, Vester Voldgade 100, 1552 København V. Tlf. 77 300 470, mobil: 30 32 93 08, Eller Sune Bøgh, International sekretær,

, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Mobil: 20 120 791

For yderligere oplysninger: Jesper Nielsen,

Del siden