- protestér

Volden mod vores venner blandt bananarbejderne i Guatemala eskalerer. 26. maj blev kassereren i bananarbejdernes fagforening SITRABI, Joel Hernandes Godoy dræbt af en revolvermand på motorcykel, mens han kørte gennem landsbyen Christina, på vej til fagforeningskontoret i byen Morales.

Dette brutale mord  følger efter et andet mord d. 10. april på en af SITRABIs faglige sekretærer Oscar Humberto Gonzales Vasques. Han blev myrdet af 2 mænd på en motorcykel i Nueva Chiriqui nær Morales.

SITRABIs formand  Marco Tulio Ramirez blev dræbt september 2007.

LO-sektioner, AIF og lokale fagforeninger (bl.a. 3F) i region Midtjylland har de sidste 4 år støttet opbygning af fagforeninger i Mellemamerika, bl.a. fagforeningen SITRABI.  Bananarbejder-netværket i Midtjylland opfordrer alle til at reagere på de brutale mord. Det kan ske ved at sende en protest til Guatemalas præsident  Álvaro Colom Caballeros for at fordømme dette sidste mord på bananarbejderfagforeningens leder, og forlange at de skyldige omgående bliver stillet for en dommer og dømt for deres forbrydelse.

Det kan bl.a. ske via dette link tiil IUF, International Fødevare Føderation.

Klik her

Giv os en melding, når du har sendt en protest – så offentliggør vi på AIFs hjemmeside, hvem der i Silkeborg har protesteret.

Har du mulighed for at støtte bananarbejder-fagforeningernes vigtige, men farlige arbejde økonomisk,

kan det ske på konto: 5301 – 7821997 mrk. BananarbejderFølgtende har pr. 5. juni 2011 reageret over mordet på bananarbejdernes faglige ledere til Guatemalas regering:

Per Brobæk                   FOA-Silkeborg

Karen Marie Møller          Dansk Socialrådgiverforening

Knud Østergaard            3F Silkeborg

Vagn Larsen                  Ejendomsfunktionærernes Fagforening

Christian Juhl                 3F Silkeborg

Lasse Hansen                 3F Silkeborg

Lars Andersen                HK Silkeborg

Inge Meldgaard              HK Silkeborg

Ole Steen Jensen            3F Silkeborg

Peter Fisker                   3F Silkeborg

Bente Fuglsbjerg            Danmarks Lærerforening

Inge Høgh                     3F Silkeborg

Lis Knudsen                   3F Silkeborg

Søren Qvist                   LO Århus

Bente Grue                    AIF Silkeborg

Ole Sohn                       SF

Mads Lund                     3F Forbundet

Jesper Nielsen                3F Forbundet

Charlotte Valløe

Johan Juhl Thomsen

Hans Jørgen Hald

Sven Gårn Hansen

Margit Kjeldgaard

Jesper Steppart

Gunnar Krarup Andersen  3F Vest

Per Monnerup                3F Holstebro

Ole Thorup                    3F TLB Århus

Jesper Holm                   3F Stokøbenhavn

Lars Held Petersen          3F Rymarken

Jette Jensen                  3F Skagerak

Birthe Johansen              3F Silkeborg

Martin Jensen                 3F Vejle

Niels Skaarup Sørensen   3F Midtfjord

Robert Kristensen

Laila Luffe                     Faxe

Jens Jørgen Madsen        3F Thy/Mors

Gunhild Bjerre                3F Søhøjlandet

Ivan Hersland                 3F Horsens

Hans A Sørensen            3F / LO Horsens

Tina Bak Hansen             3F Skive-egnen

Lone Skov Larsen           3F Viborg

Kirsten fejerskov            3F Skive-egnen

Carina Ravn Olesen         3F Skiveegnen

Jimmi Bune                    3F Holstebro

Poul Anker Sørensen       3F Silkeborg

Lillian Højbjerg               3F Holstebro

Karen Melin                   3F Midtfjord

Henning J Overgaard       3F Esbjerg Transport

Niels Rolskov                 Enhedslisten

Jane Heebøl

Leif Lahn Jensen             Socialdemokraterne

Ditte Rasmussen             København

Jim Høgfeldt                  Silkeborg

Hugo Otto Nielsen           3F Silkeborg

Per Falkenborg               Roskilde

Jane Heebøl

John Kristensen              3F Silkeborg

Lars Nyhuus Henriksen    Enhedslisten i Silkeborg

Allan Ebbesen                 3F Djursland

Erik Brøgner Nielsen        3F Byggeri i Odense

Bo Christensen               3F Aalborg

Aksel Rosager Johansen   Viborg

Ellen Petersen                3F Randers

Jan Ahrendt                   3F Aarhus

Gitte Christensen            3F Djursland

Johny Møller                  3F Silkeborg
Marianne Bloch               Silkeborg
Bente Bonde                  Silkeborg 
Bodil Rønne                    Silkeborg
Stanley Bach Mortensen   Silkeborg
Helle Engedal                  Bryrup / 3F Silkeborg

Arkivfoto (Chr. Juhl)

Arkivfoto (Chr. Juhl)

Del siden