ingen penge fra pensionsselskaberne

Til stor overraskelse læste jeg i vores lokal avis, at Poul Erik Skov Christensen forsvarer PensionDanmarks investeringer i Burma via olieselskabet Total.
Jeg må sige, at jeg er meget uenig. Og regnede i øvrigt med, at mit forbund 3F havde en klar holdning til Burma-spørgsmålet – og til etiske investeringer i øvrigt.
Det er ikke et halvt år siden, at vi havde kongres i 3F. Her var vi enige i, at  vi skal være konsekvente overfor de multinationale virksomheders overtrædelse af arbejder- og menneskerettigheder.
Boykot af Burma på grund af deres brud på menneskerettighederne er en vigtigsag at støtte, ligesom vi fra danske fagforeninger var nogle af de første til at støtte boykot af Sydafrika under apartheidstyret.
Det er dobbeltmoralsk, hvis vi nu som forbund sætter afkast af pensionsmidlerne højere end arbejderrettighederne i Burma.
Sagen bør rejses i forbundets hovedbestyrelse, og jeg vil tage kontakt til de lokale medlemmer af 3Fs hovedbestyrelse for at de kan tage initiativ til at klarlægge forbundets holdning.
Heldigvis ser det ud til, at Poul Erik Skov Christensen står alene med sit spørgsmål. På 3Fs egen hjemmeside kan man bl.a. læse at næstformand Steen Andersen støtter en konsekvent linie overfor Burma.
3F bør klart melde ud, at de står bag Burma-komiteens boykot – og at forbundet  klart viser, at vi har en etisk tilgang til pensionskassernes drift.

Chr. Juhl
chr.juhl@3f.dk   
3.1.2008

I Danmark er der 7 virksomheder, der handler i Burma: Udover rederiet A.P. Møller-Mærsk og trælastvirksomheden DLH har følgende danske firmaer modtage appel om at trække sig ud af Burma fra ITUC – der er den faglige verdensorganisation:Aalborg Træ og Finér A/S, Danske Trælast A/S,M&S Hindenburg A/S, International Finérhandel, International Hardwood og Viewpoint Specialrejser.

Del siden