Generalforsamling 27. februar 2022

AIFs 29. generalforsamling blev afholdt på Ørnsøcentret

Der deltog 11 medlemmer i generalforsamlingen

Vi startede mødet med brunch. Tak til AOF.

Knud Østergaard indledte om 3Fs solidaritetsarbejde med tekstilarbejderne i Sri Lanka.

 

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Som dirigent blev valgt Svend Aage Enevoldsen

Som referent blev valgt Christian Juhl

 

2) Beretning og aktivitetsplan

Jørgen Madsen aflagde bestyrelsens beretning. Han kom indledningsvis ind på den forfærdelige krig i Ukraine og opfordrede til at deltage i lokal solidaritet med ukrainerne og de russere der protesterer imod krigen.

Der lå en skriftlig beretning for samarbejdet med CSAAWU i Sydafrika, hvor vi har bidraget med 20.000 kr pr. år i 3 år. Projektet afsluttes nu. Kontakten til fagforeningen i Sydafrika har af forskellige grunde ikke været helt så tæt som, vi havde håbet. Vi har ikke nye projekter på bedding.

Vi har desuden været formidler af støtte til WAC-Maan, en fagforening, der støtter palæstinensiske arbejdere i Israel.

Corona har påvirket vores arbejde, både med aflyst 1. maj og Sct. Hans.

Vi har holdt et godt offentligt møde om udviklingspolitik på Silkeborg Højskole.

Vi har haft et godt samarbejde med tidl. LO og arbejder på at få kontakt til det nye lokale FH.

Vi har støttet en byggebrigade i Colombia, der bygger huse til tidl. FARC medlemmer, efter at de har nedlagt våbnene.

Vi vil gerne ind på Gymnasiet og og College 360 og få kontakt til unge.

I 2022 bliver der både 1. maj og Sct. Hans.

Beretningen blev godkendt.

 

3) Regnskab

Erik Wissing gennemgik regnskabet for 2021. 

Regnskabet udviste indtægter på 28.825 kr og udgifter på 43.584 kr. Det betyder et underskud på 14.759 kr

Regnskabet var vedhæftet en række noter til de enkelte poster.

Pt har 36 familier, enkeltmedlemmer, fagforeninger og partier betalt kontingent for 2022.

Regnskabet blev godkendt.

 

4) Forslag

Der er forslag om at støtte strejken mejerikæden MILCO i Sydafrika med 3.000 kr.

Ansøgningen ses nedenfor.

 

5) Valg

2 bestyrelsesmedlemmer for to år – valgt blev Jørgen Due og Jørgen Madsen

2 suppleanter for et år – valgt blev Inga Pedersen og Jens Peter Hansen

2 revisorer for et år  - valgt blev Peter Fisker og Karen Marie Møller

1 revisorsuppleant for et år - valgt blev Bodil Rønne

 

6) Eventuelt

Der blev trukket om 1 flaske rom blandt dem, der har betalt kontingent for 2022.

Den heldige vinder blev Helle Engelund.

Støt strejkende arbejdere ved mejerikæden Clover i Syd-Afrika.

Arbeiderne ved meierikæden Clover i Sydafrika har nu været i strejke i tre måneder.

Det begynder at tære på kampfonden, og fagforbundet «General Industries Workers Union of South Africa» (GIWUSA) beder om støtte til strejken. I det vedlagte brev, signert av forbundets leder, Mametlwe Sebei, gives en kort indføring i baggrunden for konflikten.

Det som er sket, er at et israelsk selskab, MILCO, ejet af Central Bottling Company, har købt Sydfrikas største mejerikæde, Clover.

I modsætning til hvad virksomheden lovede ved overtagelsen, sikring af arbejdspladserne og udvikling af selskabet, så sker der nu en omfattende nedmanding, afvikling af afdelinger og erstatning af sydafrikanske råvarer med israelske. MILCO/CBC ejes af den rige israelske familie Wertheim, som også er kendt for at støtte ulovlige israelske bosettinger på palæstinsk jord. De sydafrikanske fagforeninger ser derfor dette som et led i kampen mdt den israelske stats apartheid-politik overfor palæstinerne.

 

Strejken har bred støtte i sydafrikansk fagbevægelse, inkluderet «Food and Allied Workers Union» (FAWU), som også er involveret i strejken, og deres landsorganisaiton «South African Federation of Trade Unions» (SAFTU).

Arbejdernes krav er:

- betingelsesløs genansættelse af fyrede arbejdere

- annulleringen af alle forringelser af arbejdsforholdene, inklucive lønnedgang på 20%;

- afvikling af MILCOs eierskab;

- nationalisering af Clover og omdannelse til et kooperativ, ejet af arbejderne og berørte i lokalsamfundet.

Generalforsamling 24. marts 2021

AIFs 28. generalforsamling blev på griund af Corona holdt på Zoom.

Der var 13 deltagere til zoom-generalforsamling

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

2) Beretning og aktivitetsplan

3) Regnskab

4) Forslag

5) Valg

     3 bestyrelsesmedlemmer for to år (På valg er Erik Wissing og Christian Juhl)

     2 suppleanter for et år (På valg er Inga Pedersen og Jens Peter Hansen)

     2 revisorer for et år (På valg er Peter Fisker og Karen Marie Møller)

     1 revisorsuppleant for et år

6) Eventuelt – herunder lodtrækning om 1 flaske god rom blandt dem, der har betalt kontingent for 2021.

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Christian Juhl blev valgt som dirigent, Jørgen Madsen som referent

2) Beretning og aktivitetsplan

Jørgen Madsen fremlagde beretning for et år uden mange aktiviteter som følge af gentagne corona-nedlukninger. Af samme grund har bestyrelsen ingen aktuelle forslag til aktiviteter, men afventer hvad der sker, når samfundet lukker mere op.

Der udspandt sig en diskussion som reaktion på en foreløbig beslutning i LO’s efterfølger FH om ikke at være medlem af AIF. Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at den retter henvendelse til FH og opfordrer dem til at overveje beslutningen igen. Det vil samtidig være en god ide at lave en præsentation af AIF til de nye faglige organisationer, der er medlemmer af FH, og som måske ikke kender AIF.

Beretningen blev vedtaget.

3) Regnskab

Da AIF’s kasserer, Bente Fuglsbjerg døde i november 2020, har Christian Juhl med hjælp fra banken lavet et regnskab for 2020, som blev fremlagt i revideret tilstand.

Bente har sideløbende med AIF’s regnskab ført regnskab for WAC-MAAN støttearbejdet (som nu er blevet adskilt fra AIF’s regnskab), Venligtanken og 8. marts.

8. marts regnskabet overgår til Kvindenetværket og Venligtanken til deltagere i dette samarbejde.

Regnskabet blev godkendt.

4) Forslag

Der var ikke kommet forslag

5) Valg

3 bestyrelsesmedlemmer for to år

Erik Wissing og Christian Juhl blev genvalgt. Viggo Thinggaard blev valgt til den ledige plads.

2 suppleanter for et år

Inga Pedersen og Jens Peter Hansen blev genvalgt

2 revisorer for et år

Peter Fisker og Karen Marie Møller blev genvalgt

1 revisorsuppleant for et år

 Bodil Rønne blev valgt

 6) Eventuelt

Bente Jakobsen vandt lodtrækningen om en flaske rom.

 

AIF beretning 2020

Det har nok været det mest stilfærdige år i AIF’s historie.

Vi har holdt et bestyrelsesmøde i august i den korte periode, hvor der ikke var lukket så hårdt ned.
Der nåede vi at planlægge et møde om Danmarks udviklingspolitik. Det blev desværre ikke til noget, før anden bølge skyllede ind over landet.
Ærgerligt, for vi havde faktisk fået tilsagn fra daværende udviklingsminister, Rasmus Prehn og Kristian Weise fra Oxfam Ibis.

Det er ikke fordi, der ikke har været behov for international solidaritet. Fagforeninger rundt omkring i verden kæmper med ryggen mod muren for deres medlemmer under ekstremt vanskelige vilkår. Det er bare svært at finde en måde at gøre det på.

Vi har støttet CSAAWU i Sydafrika som planlagt med 20.000 kr. i 2020, men vi har ikke haft meget kontakt. Vi har forpligtet os til også at støtte dem i 2021, så må vi evaluere, om det er den rigtige måde at gøre det på.

Vi har skilt regnskabet for WAC-Maan ud fra AIF’s regnskab, fordi det er en selvstændig aktivitet, som vi i AIF har påtaget os det regnskabsmæssige ansvar for.

Det er selvfølgelig ikke kun AIF, der har ligget næsten i dvale.
1. maj kunne ikke afholdes fysisk i 2020 (og bliver det heller ikke i 2021). Der plejer vi at samle ind til international solidaritet. Vi støttede dog 3F’s indsamling til landarbejdere i Zimbabwe med 2000 kr.
Heller ikke Sct. Hans aften blev til noget, og dermed heller ikke vores traditionelle lotteri.

På de indre linjer blev AIF hårdt ramt i 2020. Vi har måttet sige farvel til to mangeårige aktivister og støtter: Bente Fuglsbjerg, vores mangeårige kasserer og Mogens Lyngsdal, som var revisorsuppleant.

Selv om vi forhåbentlig kan forvente, at Danmark åbner mere op i takt med forårets komme og vaccinernes udrulning, er det nok for optimistisk at lægge for mange planer.
Hvis den gode udvikling fortsætter, kan vi måske komme i gang efter sommeren. Vi har en del gamle ideer, som kan støves af, og nye aktuelle vil dukke op.

Modige og kampvillige aktivister tager kampen op mod undertrykkelse mange steder i verden – Myanmar, Belarus, Tyrkiet, Hong Kong …
Seje fagforeningsaktivister gør det samme i Bangladesh Sri Lanka, Zimbabwe, Sydafrika, Mellemamerika, Colombia …

Der vil fortsat være et kæmpe behov for international arbejdersolidaritet.

Regnskab for AIF-Silkeborg
Regnskabsåret 1-1-2020 til 31-12-2020
Udgifter:
Forplejning GF

-          607,15 kr.Kontingent Danwach

-       1.000,00 kr.Indsamlingsnævn

-       1.100,00 kr.8.marts

-       1.000,00 kr.Gebyr bank

-          110,00 kr.STØTTE:
Zimbabwe 1.maj

-       2.000,00 kr.Csaawu Sydafrika

-      20.000,00 kr.WAC-Maan Israel**

-      45.711,55 kr.Udgifter i alt

-      71.528,70 kr.

-    71.528,70 kr.


Indtægter:
Kontingent*

11.740,00 kr.Indsamlinger/lotteri

-   kr.ANDRE TILSKUD:
Csaawu Sydafrika (3F-Silk)

5.000,00 kr.WAC-Maan Israel

36.175,00 kr.Indtægter i alt

52.915,00 kr.

52.915,00 kr.


Årets resultat


-  18.613,70 kr.


Bank 1.1.2020

-    139.332,58 kr.Bank 31.12. 2020

120.718,88 kr.Balance

-      18.613,70 kr.

-  18.613,70 kr.


* Kontingent opkræves både via bankoverførsel og mobilpay
Bankoverførsel

7.750,00 kr.Mobil pay

3.990,00 kr.

(fratrukket gebyr 60 kr))


43 enkeltpersoner + 8 par + SF,LO,Enhedslisten,3F,Danfossklubben har betalt kontingent = 59 enkeltpersoner og 5 kol.
** På sidste generalforsamling blev det opfordret til at trække WAC-MAAN projektet ud på særskilt konto
Forinden havde vi fået tilskud fra 3F fagforeninger og Sol. over Grænser, som er overført til kontoen
WAC-Maan konto
Overført fra AIFs kasse

37.211,55 kr.3F BJMF

2.000,00 kr.3F TLB Århus

1.500,00 kr.Overført WAC-Maan

-      22.495,70 kr.

(via AIF)


3F Silkeborg

5.000,00 kr.Overført WAC-Maan

-      14.963,50 kr.Kassebeholdning 31.12.21

8.252,35 kr.Revisorbemærkninger og underskrifter 23.2.2021
Generalforsamling 1. marts 2020

AIFs 27. generalforsamling blev holdt i Socialdemokraternes lokale, Skolegade 63 A i Silkeborg.

17 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Vi startede med brunch og et oplæg fra Knud Østergaard (3F Silkeborg), Torben Andersen (3F Midtjylland) og Shervin Firouzian (tillidsrepræsentant på Mascot), som i november sidste år var på besøg i Sri Lanka hos FTZ, som er den fagforening, som 3F i Silkeborg, Midtjylland og Randers samarbejder med.

1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Dirigent: Svend Åge Enevoldsen.

Referent: Christian Juhl.

2. Beretning og aktivitetsplan

Vi har 69 enkeltmedlemmer og 7 organisationsmedlemmer.

Vi har fået nyt logo og nyt banner.

Vi holdt et stort arrangement i anledning af 25-års jubilæet med taler og godt musik.

Vores mål var 25 nye medlemmer i jubilæumsåret – det har vi dog ikke nået.

Men det er lykkedes at få at de 3 arbejderpartier, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten som medlemmer af AIF.

Vi deltog i 1. maj i Museumshaven sammen med LO/FH. Vi samlede 2.400 kr ind til syriske flygtninge i Jordan.

Vi deltog i Sct. Hans arrangementet i Lunden – det er let at sælge lodder – men et er et stort arbejde at samle præmier ind. Overskud 7.820 kr gik til den sydafrikanske landarbejder-fagforening CSAAWU. De fik desuden et ekstra tilskud til busser til en demonstration.

Vi havde møde med 3Fs repræsentant i det sydlige arbejde, Carsten Hunniche, der overvejer, hvilke fagforeninger de skal samarbejde med i Sydafrika.

Vi har et godt samarbejde med Langsøhus, hvor AIFs medlemmer bliver inviteret – ofte til møder med internationale vinkler.

Vi arrangerede møde om udviklingsbistand i 3F med 16 deltagere.

Vi arrangerede et møde om Vestsahara sammen med Global Aktion.

Vi sætter rammerne for indsamling til den israelske fagforening for palæstinensiske arbejdere WAC-MAAN.

Vi gav en bevilling til MS’ til aktivitet til husarbejdere i Indien.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, der udviste en indtægt på 75.644,04 kr og udgift på 70.675,40 kr.

Det betyder et overskud i 2019 på 4.968,64 kr.

Der var en anmærkning om beslutningen om udgiften til busudgift til den sydafrikanske fagforening CSAAWU. Der blev redegjort for anmærkningen

Kassereren orienterede om, at der oprettes en særlig konto for WAC-MAAN aktiviteterne for at fremme overblikket over disse øremærkede aktiviteter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Forslag

Bestyrelsen havde stillet forslag om en stigning af kontingentet med virkning fra 2021

Alle kategorier stiger med 50 kr, fagforeninger & politiske partier dog 100 kr.

Forslaget blev vedtaget.

5. Valg

2 bestyrelsesmedlemmer for to år. Valgt blev Jørgen Madsen og Jørgen Due.

2 suppleanter for 1 år. Valgt blev Inga Pedersen og Jens Peter Hansen.

2 revisorer for 1 år. Valgt blev Peter Fisker og Karen Marie Møller.

1 revisorsuppleant for 1 år. Valgt blev Mogens Lyngsdal. 

6. Eventuelt

Lodtrækning om 1 flaske 12-års Flor de Caña rom blandt de, der indtil nu har betalt kontingent for 2020. Janni Linneberg vandt flasken.

 

Generalforsamling 17. februar 2019

 18 medlemmer var mødt frem.

Inden generalforsamling holdt Claus Thure Hastrup oplæg og svarede på spørgsmål om situationen i Venezuela.

 1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Svend Åge blev valgt som dirigent, Christian som referent

 2) Beretning og aktivitetsplan

Jørgen Madsen fremlagde bestyrelsens beretning

Han omtalte bestyrelsens arbejde, mødet om Grønland (100 deltagere), møde om Nicaragua (20 deltagere), solidaritetsdagen med mange medarrangører, men med meget få deltagere. Desuden markering af Rana Plaza katastrofen sammen med 3F.

Vi har sammen med 3F støttet fagligt arbejde i Bangladesh. 3F er nu i Sri Lanka og støtte til landarbejderne i fagforeningen CSAAWU i Sydafrika sammen med AfrikaKontakt.

Steen Karlsen orienterede på et møde om arbejdet i Bangladesh, hvor han var udstationeret for 3F.

Han omtalte desuden lotteriet ved Sct. Hans hvor vi tjente godt 7.000 kr. Indsamlingen på 1. maj gav også et godt beløb til Sri Lanka.

AIF fylder 25 år 1. juni. Der holder vi et arrangement i Rampelys.

Der foreligger 2 forslag til logo for AIF

Beretningen blev enstemmigt godkendt

 3) Regnskab

Bente gennemgik regnskabet.

Årets udgift var på 48.623 kr og indtægterne var på 21.645 kr. Det betyder at kassebeholdningen ved årets slutning 134.363 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 4) Forslag – herunder forslag til ændring af vedtægter

Jørgen gennemgik forslagene til ændring af vedtægter, der har været præget af, at vi engang var en afdeling af AIF i Danmark med tilknytning til LO-Danmark.

Vores tilknytning til arbejderbevægelsen blev præciseret.

Desuden blev præciseret, at referater fra bestyrelsen skal gøre referater tilgængelige for medlemmerne.

Ændringerne blev godkendt enstemmigt.

 5) Valg

3 bestyrelsesmedlemmer for to år. Valgt blev Bente Fuglsbjerg, Chr. Juhl, Erik Wissing

2 suppleanter: Valgt blev Inga Pedersen og Jens Peter Hansen

2 revisorer: Valgt blev Peter Fisker og Karen Marie Møller

1 revisorsuppleant: Valgt blev Mogens Lyngsdal

 6) Eventuelt

Ved lodtrækning om 1 flaske rom blandt medlemmer, der havde betalt, vandt Ole Dueholm præmien. Han vil få flasken overbragt.

AIF er medarrangør af et møde om Brexit med Doug Nicholls fra fagforeningen GFTU i Storbritannien 14. marts kl. 19.30 på Langsøhus

Vi så desuden film fra strejken i Sri Lanka. Den kan ses her: https://www.srilankamirror.com/news/12951-request-to-president-to-cancel-atg-tax-concessions-video        

Generalforsamling 25. februar 2018

1. Valg af dirigent og referent.

Svend Åge Enevoldsen blev valgt som dirigent, Jørgen Madsen referent

2. Dagsordenen blev godkendt

3. Beretningen blev godkendt

- beretningen er indsat nedenfor

4. Regnskabet blev godkendt

Det blev besluttet, at kontingentet skal fortsætte uændret.

5. Aktivitetsplan.

Der var forslag om et møde med Charlotte Valløe om forholdene i sukkerrørsplantagerne i Nicaragua; migrantarbejdere i DK og et møde med 3F’s mand i Bangladesh.

I 2019 fylder AIF Silkeborg 25 år.

6. Indkomne forslag.

Der blev bevilget 4000 kr. til Fuerza de Mujeres Wayúu – ”Wayúukvindernes Styrke”. Det er den organisation, som kæmper mod udvidelsen af kulminen i Colombia, som vi havde besøg af til det offentlige møde om ”blodkul”.

7. Valg

Jørgen Due og Jørgen Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Inga Pedersen og Grethe Rasmussen blev genvalgt som suppleanter.

Revisorer: genvalg af Karen Marie Møller og Peter Fisker og Mogens Lyngsdal som suppleant.

8. Eventuelt.

Karen Nøhr vandt årets rom.

Beretning til AIF generalforsamling 2018

Man kan inddele AIF’s aktiviteter i tre områder:
Ting vi gør sammen med andre
Rene AIF aktiviteter
Økonomiske bevillinger

Det første område omfatter bl.a. traditioner som 8. marts og 1. maj. Men også møder, som vi afholder sammen med andre. Og her har vi jo gode traditioner for samarbejde ikke mindst med 3F, men f.eks. også med højskolen.
I april markerede vi igen årsdagen for Rana Plaza-katastrofen sammen med 3F’s internationale udvalg.
Også i april var AIF sammen med 3F og Langsøhus med til at arrangere et tankevækkende møde, Working Poor Road Trip, hvor Søren Zeuth og Peter Rasmussen tog os på tur blandt arbejdende fattige i Europa.
I maj holdt vi et møde om den danske udviklingsbistand på højskolen med Mikael Aastrup (V), Troels Yde Toftdahl (Folkekirkens Nødhjælp) og Chr. Juhl (Ø).
I november havde vi besøg fra Colombia, hvor Jakeline Romero Epiayuog Colombiasolidaritet fortalte om de voldsomme konsekvenser, som kulminerne har for lokalsamfundene.

I anden afdeling hører vores traditionsrige indsamlinger til.
AIF står for en international indsamling til LO’s 1. maj møde. I år gik indsamlingen til landarbejdere i Honduras, og vi samlede 3720 kr. ind. Der blev også samlet ind ved 3F’s morgenmøde og på Langsøhus plus mange andre steder i landet. I alt over 100.000 kr. på landsplan og over 20.000 kr. i Silkeborg.
Bl.a. fordi både AIF og 3F Silkeborg fulgte op med pæne bevillinger.

Ved LO’s Sct. Hans i Lundenlavede AIF som sædvanligt lotteri, som indbragte 9226 kr. Der var udsolgt af lodder og rigtigt mange flotte gevinster. Pengene skal gå til tekstilarbejdere i Bangladesh.

I sidste afdeling er der tre bevillinger:
To til CSAAWU, som er en fagforening for sydafrikanske vinarbejdere. Vi har tidligere støttet dem under en langvarig strejke, og denne gang var vi med til at gøre det muligt for dem at rejse til Oslo for at modtage en pris med et tilskud til deres rejse på 2000 kr. Senere bevilgede vi 5000 kr. til dem for at gøre det muligt for dem at samle deres tillidsrepræsentanter til kongres i Sydafrika.

Som det sidste støttede vi Mangfoldighedsdagen i Silkeborg med 2000 kr.

 Planer for næste år

Sammen med Enhedslisten, Kvindenetværket og 3F vil vi undersøge muligheden af at arrangere en international solidaritetsdag i Silkeborg.

Sammen med 3F vil vi markere femårsdagen for Rana Plaza, men mener så også, at vi skal overveje, om det kan fortsætte.

Silkeborg Kommunes indkøbspolitik har været i offentlighedens søgelys efter indkøb af indisk granit. AIF arbejder på at lave et møde, som kan forbedre kommunens internationale indkøbspolitik.

I 2019 har AIF 25 års fødselsdag – det skal markeres.

Generalforsamling 12. marts 2017

Referat

13 deltagere

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Send Åge Enevoldsen blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt. Jørgen Madsen meldte sig som referent.

2) Beretning og aktivitetsplan

Beretningen er indsat nedenfor som bilag.

Godkendt

3) Regnskab

Årsregnskabet viste udgifter på 27.006,54 kr. og indtægter på 17.108,78 kr.

Med et ”underskud” på 9879,76 kr. er der en kassebeholdning på 165.133,91 kr.

Regnskabet er indsat nedenfor som bilag.

Godkendt

4) Forslag

Der var ikke stillet forslag.

5) Valg

3 bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg:     Else Jensen (ønsker ikke genvalg), Bente Fuglsbjerg (genvalg) Chr. Juhl (genvalg)

                Erik Wissing (nyvalgt)

2 suppleanter:

På valg:     Grete Rasmussen (genvalg) og Erik Wissing (valgt til bestyrelsen)

                Inga Pedersen (nyvalgt)

2 revisorer:

På valg:     Peter Fisker og Karen Marie Møller (begge genvalg)

1 revisorsuppleant:

På valg:     Inga Pedersen (valgt som suppleant til bestyrelsen)

                Mogens Lyngsdal (nyvalgt)

6) Eventuelt

Vagn Larsen vandt den flaske rom, som blev udloddet blandt medlemmer, der havde betalt inden generalforsamlingen. 

 

Beretning til generalforsamling 2017

På sidste års generalforsamling var jeg optimistisk nok til at udstikke et mål på 100 medlemmer i AIF Silkeborg, når vi mødtes i år.

Det har vi desværre ikke kunnet leve op til.

Den gode historie er, at den tilbagegang, der er, og som næsten udelukkende skyldes, at vi er nødt til at slette nogle medlemmer hvert år pga. af kontingentrestance, trods alt opvejes af, at vi også får nye medlemmer.

Lige nu er vi 71 enkeltmedlemmer plus fire faglige organisationer: LO, FOA, 3F og klubben på Danfoss. Sidste år på denne tid var vi 70 plus de samme fire.

At det kan lade sig gøre, er dette års repræsentantskabsmøde i LO et opmuntrende eksempel på. En indsats der gav en genindmeldelse og fire nye medlemmer.

Så vi må bare hænge i, når vi får muligheden.

Det er ikke den eneste indtægtskilde vi her, men dog den vigtigste. Knap 10.000 kr. kommer der ind i kontingenter. Hvis vi var 100, ville vi have omkring 4000 kr. mere at gøre godt med.

Sct. Hans gav stort overskud

I kraft af en stor indsats fra Bente, Else og Grethe har vi fået genrejst det traditionelle lotteri ved LO’s Sct. Hans arrangement i Lunden. De skaffer et utal af flotte gevinster, og det er helt sikkert en vigtig forudsætning for, at vi får et overskud på ca. 6000 kr.

Vi er blevet bedre til at bruge penge, og så er det jo godt, at vi har en solid formue.

Som I kan se i regnskabet kommer vi ud af året med et underskud på næsten 10.000 kr.

Og det er jeg paradoksalt nok slet ikke utilfreds med. Det er ikke et mål for os at have en formue på 175.000 kr.

Første maj gav underskud

Det er dog kun det halve af årets underskud, som jeg mener, at vi kan være godt tilfredse med.

Vi var med til at arrangere en international 1. maj fest om aftenen, og det var bestemt ikke meningen, at det skulle give et underskud på 4500 kr.

Det var et flot arrangement med to gode internationale talere fra Bangladesh og Colombia og med god musik. Og med en flot økonomisk opbakning fra en række fagforeninger og partier.

Desværre var der ikke ret mange, der oplevede det, og vi har nu konkluderet, at det ikke kan lade sig gøre at lokke folk ud af stuerne om aftenen 1. maj.

Så nu stopper vi. Vi tror ikke længere på, at der kan opbygges en tradition igen, som i ”de gode gamle dage”.

Hvad bruger vi penge på?

Vi har støttet et 3F projekt med opbygning af fagforeninger i Guatemala.

Vi støttet strejkende landarbejdere på vinfarme i Sydafrika.

Vi har støttet Laborstart, som organiserer internationale netbaserede underskriftsindsamlinger til støtte for kæmpende arbejdere overalt i verden.

Vi har støttet en annonce, som Mellemfolkeligt Samvirke satte i landsdækkende aviser, for at lægge pres på dansk modefirmaer for at få dem til at vedkende sig et medansvar for de overlevende fra katastrofen på Rana Plaza i Bangladesh for snart fire år siden.

Vi er støttemedlem i Danwath, som laver nogle fantastiske rapporter om undertrykkelse og overgreb mod arbejdere – f.eks. ophugning af Mærsk-skibe under vanvittige forhold i Indien, eller slavelignende arbejdsforhold i sydamerikanske kaffeplantager, hvor kaffen enden i danske kopper.

Møder og aktiviteter

Vi har været med til at holde møder om de livsfarlige forhold for faglige aktivister i Colombia og Guatemala, og for nylig var vi med til at vise Tom Heinemanns dokumentar om forholdene i den sydafrikanske vinproduktion, hvor han selv var til stede.

Igen i 2016 markerede vi sammen med 3F’s internationale udvalg årsdagen for Rana Plaza-katastrofen. Denne gang også sammen med tre fagforeningsaktivister fra Bangladesh.

Som vi plejer, har vi støttet 8. marts i Silkeborg. Det er jo en mangeårig tradition. En nyere tradition er Mangfoldighedsdagen i Alderslyst, som vi også støtter, og det ser også ud til, at vi får glæden af at kunne bakke det op igen her i 2017.

Bestyrelsen fungerer

Det organisatoriske arbejde i AIF Silkeborg kører stabilt. Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året. Vi har i Bente en stabil og driftsikker kasserer. Vi har styr på medlemskartoteket og kontingentopkrævningen. Chr. sender nyhedsbreve ud og opdaterer hjemmesiden.

Bestyrelsen består ikke bare af de fem valgte medlemmer, men også af vores to suppleanter, som deltager på lige fod med de ”rigtige” bestyrelsesmedlemmer, så vi ind imellem har svært ved at huske, hvem der er hvad.

Sommetider er der nogen, der siger, at de gerne vil skiftes ud på den næste generalforsamling, men det tager vi ikke så alvorligt.

Jeg har dog lovet at sige, at der er plads til nye i bestyrelsen, hvis der er nye, der har lyst.

Hvad så med fremtiden?

Vi arbejder lige nu på et møde om den nye udviklingspolitik, som den ganske lille og helt uduelige, men meget skadelige regering har presset igennem i Folketinget. Det bliver sammen med Silkeborg Højskole her i foråret.

Efter sommerferien vil vi holde et møde om udviklingen i Grønland, igen sammen med højskolen.

Årsdagen for Rana Plaza vil vi markere igen i år sammen med 3F’s internationale udvalg. I erkendelse af at det trods alt er fire år siden nu, vil vi nok prøve noget nyt, sikkert noget med leveløn (som er noget helt andet end den dårlige løn, de får) og de elendige arbejdsforhold for arbejderne i beklædningsindustrien i Bangladesh.

Vi har lige fået kendskab til et nyt projekt, som 3F og Enhedslisten på landsplan vil søsætte til første maj. Målet er at samle 190.000 kr. ind til opbygning af fagforeninger i Honduras. Mon ikke vi kan få lov til at lege med?

Vi samarbejder med mange

Vi har et godt samarbejde med 3F, Danwatch, Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis, Afrika Kontakt, og jeg er sikker på, at der dukker nogle spændende og vigtige opgaver op i løbet af året. Og jeg kan kun opfordre AIF’s medlemmer til at følge med i, hvad de andre laver. Bliv medlem, støttemedlem eller abonner på deres nyhedsbreve.

Hvis I ikke allerede får Laborstarts nyhedsbreve med opfordring til at skrive under på diverse støtteerklæringer for kæmpende arbejdere, så skynd jer at komme med.

 

Årsregnskab for AIF 1-1-2016 til 31-12-2016

Udgifter:

Hjemmeside                                                                                1590,00

Generalforsamling                                                          312,30

Udgifter vedrørende lotteri                                              807,45

Kontingent Danwatch                                                   1000,00

Tilskud til arrangementer:

8.marts                                                                      1000,00

Mangfoldighedsdag                                                      2000,00

1.maj:

Musik                         10.000,00

Honorar                        1957,00

Rampelys                     1900,22

Drikkevarer 1643,00

Annonce                      2914,25

I alt                           18.414,47

- salg/entre                3390,00

- tilskud                     10.500,00

                                    4524,47                                  4524,47

Annoncer:

Colombia møde                                                            1440,00

Guatamala møde                                                          1472,00

Støtte bidrag:

Laborstart                                                                   1032,07

Fagf. Guatamala                                                          5000,00

Vinarb. Sydafrika                                                         5000,00

MS Ranaplaza                                                              1000,00

Gaver vin/rom                                                               704,00

Gebyr bank                                                                   124,25

Udgifter i alt                                                           27.006,54

 

Indtægter:

Kontingent                                                                  9950,00

Indsamling lotteri                                                         6889,50

Renter bank                                                                  269,28

Indtægter i alt                                                          17.108,78

 

Årets resultat                                                            -9897,76

 

Bank d.1/1-2016                                                            175.031,67

Bank d. 31/12-2016                                             165.133,91

Generalforsamling 3. marts 2016

1 Valg af dirigent

Svend Åge Enevoldsen blev valgt som dirigent. Jørgen Madsen som referent. 

2                    Beretning og aktivitetsplan 

Jørgen Madsen fremlagde beretningen, som blev godkendt.

Aktivitetsplan:

Rana Plaza årsdag den 24. april markeres igen i år. Søndag er en dårlig dag, så det skal i stedet være fredag eller lørdag Hvis vi vælger lørdagen den 30. april, kan vi måske få deltagelse fra Bangladesh. Det har første prioritet. 

Danwatch har lavet en rapport om kaffeproduktion i Brasilien. Bestyrelsen skal undersøge, om der er en god vinkel for AIF.

Sct. Hans lotteriet er stadig en vigtig opgave for AIF. 

Erik Wissing. fortalte om Mangfoldighedsdagen sidste år, og at det sikkert gentages i år. AIF vil stadig gerne være en del af det.

1. Maj er der mulighed for et internationalt aftenarrangement. LO har lovet at støtte økonomisk. Vi har en forhåndsaftale med Rampelys. AIF er parat til at gå med, også økonomisk. 

Sammen med 3F Silkeborg følger vi mulighederne for fortsat at bakke op bag vores samarbejdspartnere i Bangladesh. 

3                    Regnskab

Bente Fuglsbjerg fremlagde et revideret regnskab med udgifter på 11.003,78 kr. og indtægter på 17.960,89 kr. Og dermed et resultat på 6956,81 kr.

Regnskabet blev godkendt. 

4                    Forslag

Ingen forslag indleveret 

5                    Valg

Bestyrelsesmedlemmer:

Vagn Larsen ønskede ikke genvalg. Jørgen Madsen blev genvalgt. Jørgen Due blev nyvalgt. 

Suppleanter

Grete Rasmussen blev genvalgt. Erik Wissing blev nyvalgt. 

Revisorer

Genvalg af Karen Marie Møller og Peter Fisker. 

Revisorsuppleant

 Genvalg af Inga Pedersen.

6                    Eventuelt

Lene Fruelund/Mogens Lyngsdal vandt den flaske rom, som udtrækkes blandt de medlemmer, der har betalt kontingent ved afholdelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamling blev filmen ”Design With Dignity” (fra Clean Clothes Campaign) vist for de ni fremmødte.

Generalforsamling 22. februar 2015

11 fremmødte

1) Dirigent, referent, dagsorden

Dirigent Svend Åge 

Referent: Chr. J

Dagsorden blev godkendt

2) Beretning og aktivitetsplan

Jørgen Madsen fremlagde beretning for det forgangne år.

Bestyrelsen har fungeret godt det sidste år. Alle tager fra.

Vi har haft fokus på Mali, FN og fredsbevarende indsats og vi har holdt møde med Jan Øberg om ikke-militær konfliktløsning – sammen med Højskolen.

Vi er medarrangør af 8. marts og holdt sidste år et 1. majmøde om aftenen – om Bangladesh. Desuden var vi på gaden for at uddele flyers om tekstilindustriens arbejdsforhold i Bangladesh.

Vi har bidraget med 15.000 kr. til tekstilarbejdernes fagforening i Bangladesh efter Rana Plaza ulykken.

Vi har desuden støttet Pudemo i Swaziland hvor 2 ledere er fængslet pga. majestætsfornærmelse.

Vi har støttet stenbrudsarbejderne i Palæstina og til fagforeningen WAC i Israel.

Vi arrangerede lotteri til Sct. Hans – der gav 6.500 kr. i overskud.

Vi har planer om:

·         at holde møde om TTIP – EU-USA frihandelsaftalen.

·         en fotoudstilling fra Rana Plaza ulykken – og en præsentation af fotografen Søren Zeuth.

·         et møde om Grønland og råstofudvinding.

·         3F arbejder på et møde med Sten Toft, der arbejder i Asien blandt tekstilarbejdere. Det bliver sandsynligvis 14. april.

·         3F arrangerer møde om Palæstina 16. marts kl. 19.00 om Palæstina

Beretningen blev godkendt.

3) Regnskab

Bente Fuglsbjerg fremlagde regnskab for 2014

Der havde været udgifter på i alt 53.493 kr. og indtægter på i alt 21.371 kr.

Året endte med en kassebeholdning på i alt 168.074 kr.

Vi har pt. 45 medlemmer af foreningen.

Regnskabet blev godkendt

4) Forslag

Der var ikke indkommet forslag

5) Valg

3 bestyrelsesmedlemmer for to år

Valgt blev: Else Jensen, Bente Fuglsbjerg, Christian Juhl

2 suppleanter for 1 år

Valgt blev: Grete Rasmussen og Peter Stehr

2 revisorer

Valgt blev: Peter Fisker og Karen Marie Møller

1 revisorsuppleant

Valgt blev: Inga Pedersen

6) Eventuelt

Der blev trukket lod om en flaske rom blandt medlemmer, der havde betalt kontingent inden generalforsamlingen. Vinderen blev Lars Andersen / Inge Meldgaard. 

Generalforsamling 16. marts 2014

13 fremmødte

Dagsorden 2014

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

2) Beretning og aktivitetsplan

3) Regnskab

4) Forslag

5) Valg

     2 bestyrelsesmedlemmer for to år

     På valg: Jørgen Madsen og Vagn Larsen  

     2 suppleanter: Grete Rasmussen og Peter Stehr

     2 revisorer: Peter Fisker og ledig plads

     1 revisorsuppleant: Karen Marie Møller

6) Eventuelt

 

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Sven Åge Enevoldsen, dirigent

Jørgen Madsen, referent

Dagsorden godkendt

 2) Beretning og aktivitetsplan

Bestyrelsens skriftlige beretning:

Siden sidste generalforsamling har opgaven i høj grad været at konsolidere AIF Silkeborg.

Regnskabet skulle sættes i system; medlemskartoteket revideres; bestyrelsen skulle genindføre nogle rutiner; nyhedsbrev og hjemmeside genoprettes.

Alt i alt er det hele lykkedes. I perioden har der været afholdt fire bestyrelsesmøder. Hjemmesiden er genoprettet og der er sendt tre nyhedsbreve ud.

Desuden har vi afholdt to offentlige møder og som sædvanligt været med i kredsen, som arrangerer 8. marts og 1. maj.

I efteråret arrangerede vi sammen med 3F Silkeborg et møde (”Er der blod på din T-shirt”) om forholdene i tekstilindustrien i Asien. Baggrunden var bl.a. de forfærdelige ulykker i Bangladesh.

Vi havde besøg af formanden for en beklædningsarbejderfagforening i Bangladesh og fra en tilsvarende fagforening i Sri Lanka.

Samtidig meldte AIF Silkeborg sig ind i Clean Clothes Campaign, som er en international organisation, som arbejder på at forbedre vilkårene for beklædningsarbejdere i den tredje verden.

Det andet møde handlede om udviklingen i Egypten, (”Egypten, revolution og fagbevægelse”) og blev afholdt i samarbejde med 3F og Langsøhus. Marie Larsen, som har opholdt sig i Egypten i flere år, holdt et spændende oplæg om fagbevægelsens rolle i den egyptiske revolution. En vinkel som ofte overses.

Det er en god tradition at holde møder sammen med de andre lokale organisationer, som forholder sig til den internationale udvikling. Vores naturlige samarbejdspartnere er ud over 3F og andre fagforeninger f.eks. Kvindenetværket og Silkeborg Højskole. Og også gerne venstrefløjspartierne.

AIF’s medlemmer bliver inviteret til at deltage i forskellige arrangementer af internationalt karakter på 3F’s kursusejendom, Langsøhus. Det er vi selvfølgelig glade for, og når det passer med udgivelsen af vores nyhedsbrev, sender vi invitationen videre.

Der har været et mindre dyk i antallet af medlemmer gennem de seneste par år. Det hænger selvfølgelig sammen med vores aktivitets- og oplysningsniveau. Det skal vi gerne have rettet op på i den kommende periode.

Bestyrelsen har en forventning om, at et passende aktivitetsniveau er 4-6 bestyrelsesmøder og 2-4 offentlige møder om året, meget gerne i samarbejde med andre organisationer.

Og at vi også fremover deltager i 8. marts og 1. maj arrangementer.

I forlængelse heraf skal der sendes nyhedsbreve ud til medlemmerne og hjemmesiden opdateres løbende.

For at mindske det administrative arbejde og i øvrigt også spare penge vil der i fremtiden ikke blive sendt papirbreve og girokort ud til de medlemmer, som vi har mailadresser på. Og det er langt de fleste.

 I forlængelse af den skriftlige beretning fremlagde formanden bestyrelsens planer for de kommende måneder:

I samarbejde med Silkeborg Højskole afholdes et møde 28. april om Mali, FN og international konfliktløsning. Oplægsholdere bliver Jørgen Estrup fra FN Forbundet og Chr. Juhl.

Den 24. april er årsdagen for katasrofen på Rana Plaza. Det bliver markeret sammen med 3F.

1. maj er AIF med. Forhåbentlig bliver der et aftenarrangement på Rampelys.

AIF forsøger at genoplive lotteriet ved LO’s Sct. Hans aften.

 Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 3) Regnskab

Bente Fuglsbjerg fremlagde regnskabet (se nedenfor)

Det er kassererens forventning, at gebyrer til AL fremover bliver væsentlig mindre pga. netbank

8. marts har fået selvstændig konto, hvilket betyder at 10.190,25 kr. trækkes ud af AIF’s konto til denne.

AIF Silkeborgs medlemstal 87, heraf fem fagforeninger.

Der blev trukket lod om en flaske rom blandt de medlemmer, der havde betalt kontingent inden generalforsamlingen. Margrethe Skøtt blev den heldige vinder.

 4) Forslag

Intet

5) Valg

     2 bestyrelsesmedlemmer for to år

     På valg: Jørgen Madsen og Vagn Larsen. Genvalg

     2 suppleanter: Grete Rasmussen og Peter Stehr. Genvalg

     2 revisorer: Peter Fisker genvalgt. Karen Marie Møller nyvalgt

     1 revisorsuppleant: Inga Pedersen valgt

 6) Eventuelt

Chr. Juhl fortalte følgende:

AIF i 20 år

1. juni 1994 samledes 11 personer (8 enkeltpersoner og 3 organisationsrepræsentanter) og dannede AIF-Arbejdernes Internationale Forum i Silkeborg. Indtil da havde SID (senere 3F) lavet en smule fagligt internationalt arbejde. Der var enighed om, at tiden var inde til en mere systematisk fælles indsats for den internationale - ikke mindst faglige internationale - solidaritet skulle styrkes.

Ved årets Sct. Hans arrangement i Lunden blev silkeborgenserne for første gang præsenteret for en lille folder om AIF og blev tilbudt medlemskab.

Kun 3 måneder efter det stiftende møde udsendte bestyrelsen første udgave af det nyhedsbrev, der er blevet rygraden i foreningens virke.

26. september afholdt AIF sit første offentlige møde med titlen: Gavner dansk bistand U-landene? Her lagde Christian Kelm-Hansen op til debat om dansk udviklingsbistand. Han var blandt de de første medlemmer, der stiftede foreningen, og han blev senere æresmedlem af AIF for international solidaritet.

Senere på året var der folketingsvalg. Her arrangerede AIF debatmøde om samme emne - denne gang med de lokale folketingskandidater som indledere.

Foreningens økonomiske start blev sikret af en bevilling fra det lokale LO på i alt 2.000 kr. Kontingentet blev fra start fastsat til 125 kr., Ved årets udgang var AIF’s medlemstal steget til 47 enkeltmedlemmer og 11 fagforeninger.

Medlemmerne på den stiftende generalforsamling var:

Jørgen Thyde, Christian Kelm-Hansen, Claus Nørgaard, Hanna Dybdal Jakobsen, Bjarne Hansen, Henrik Smedegaard Larsen, Ib Rasmussen, Christian Juhl, Dansk Kommunalarbejder Forbund, Dansk El-forbund, HK-Silkeborg

 Erik Wissing foreslog, at bestyrelsen overvejer følgende emne til et møde::

Konkurrencestaten spiller en væsentlig rolle i udviklingen i Danmark.

Kan det lade sig gøre sætte fokus på, hvad det begreb betyder i forhold til landene i den tredje verden?

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Årsregnskab for AIF i perioden 1-1-2013 til 31-12-2013

UUdgifter:

Porto                                                              560,00

Hjemmeside                                                  695,00

Generalforsamling annonce mm.                1.179,00

Forplejning                                                     321,00

Transport                                                     1.044,00

Gebyr bank                                                     899,00

Honorar Marie Ægypten  arr.                                               500,00

8.marts                                                         1.000,00

Ægypten møde Langsøhus                           3.492,25

Støtte til Palæstina 3.f                                 35.000,00

Støtte til Kasmir indsamling                         2.000,00

Støtte til Pakistan indsamling                                             2.000,00

Udgifter i alt                                             48.690,25

Indtægter:

Kontingent                                                15.300,00

Renter bank                                                   761,74

Overskud fra 8. marts arr.                           2.887,25

Indtægter i alt                                          18.948,99

Årets  resultat  (48.690,25 - 18948,99)       -29.741,26

Bank indestående  1-1-2013                                           229.937,31

Bank indestående 31-12-2013                 200.196,05 

8.Marts regnskab:

Indestående 8.marts penge på konto d.1-1-2013:             7.303,13

Overskud fra 8. marts arr.                                                 2.887,25

I alt                                                                                 10.190,38

Selvstændig 8.marts konto oprettet februar 2014. 

10.190,38 kr. er overført hertil.

Medlemmer pr. 16/2-2014:  87

Heraf 5 fagforeninger

Generalforsamling 6. februar 2013

15 deltagere

Før generalforsamlingen fortalte Nikolaj Thorborg fra Ibis om Ibis’ og Operation Dagsværks projekt for 2013, som handler om uddannelse af unge i Sierra Leone, som skal gøre unge i stand til at kigge lokale myndigheder og mineselskaber i kortene, så lokalbefolkningen kan få noget ud af de rige diamantforekomster i landet.

Dagsorden

1)                         valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

2)                         beretning og aktivitetsplan

3)                         regnskab

4)                         forslag

5)                         valg

                             3 bestyrelsesmedlemmer for to år

                             På valg: Chr. Juhl, Else Mikkelsen, Per Thorendal

                             1 bestyrelsesmedlem for et år

                             På valg: Jens Peter Hansen

                             2 suppleanter: Vagn Larsen og Peter Stehr

                             2 revisorer: Bente Fuglsbjerg og Peter Fisker

                             1 revisorsuppleant: Karen Marie Møller

6)                         eventuelt

1)                         Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

Jørgen Madsen blev valgt som dirigent og referent.

Dagsordenen blev godkendt.

2)                         Beretning og aktivitetsplan

På vegne af bestyrelsen måtte Jørgen Madsen beklage, at det forgangne år stort ikke havde budt på nogen aktiviteter, og at bestyrelsen på det nærmeste var gået i opløsning.Han opfordrede til, at man så fremad og valgte en bestyrelse, som ville kunne rette op på tingenes sørgmodige tilstand, så AIF igen kunne blive en levende organisation.

Der forelå heller ikke nogen aktivitetsplan, og Jørgen Madsen opfordrede til, at medlemmerne kom med forslag som kunne inspirere den kommende bestyrelse.

Følgende ideer blev nævnt:

  • Sierra Leone i samarbejde med Ibis og Operation Dagsværk
  • Aktiv deltagelse i Clean Clothes Campaign, som AIF Silkeborg er medlem af, og som 3F Silkeborg netop har meldt sig ind i
  • Boycot kampagne af varer fra de besatte områder i Palæstina
  • Grækenland
  • Syrien
  • Working poor
  • Og selvfølgelig deltagelse i de sædvanlige aktiviteter: 8. marts og 1. maj.

3)                         Regnskab

Else Mikkelsen fremlagde et regnskab for 2012 med indtægter på 61.174 kr., udgifter på 33.257 kr. og et overskud på 28.457 kr.

AIF Silkeborg har en samlet formue på 229.937 kr.

Det skal bemærkes, at regnskabet omfatter samlede indtægter og udgifter for 8. marts arrangementet og aftenarrangementet 1. maj.

Revisorerne opfordrede til, at der fremover føres særskilte regnskaber for sådanne arrangementer.

I øvrigt bliver bananarbejderkontoen og Palæstinakontoen ikke længere administreret af AIF Silkeborg.

 4)                         Forslag

                             Der var indkommet et forslag fra Karen Marie Møller og Chr. Juhl om at bevilge 2000 kr. til hver af to STS projekter i Pakistan:

Fikr-e-noa skolen i Kasmir og Labour Education Foundation’s uddannelse af faglige aktivister i Pakistan.

Begge dele blev vedtaget.

 5)                         Valg

3 bestyrelsesmedlemmer for to år

Valgt blev: Chr. Juhl, Else Jensen og Bente Fuglsbjerg

1 bestyrelsesmedlem for et år

Valgt blev: Vagn Larsen

2 suppleanter: Grete Rasmussen og Peter Stehr

2 revisorer: Inge Høgh og Peter Fisker

1 revisorsuppleant: Karen Marie Møller

 6)                         Evt.

Intet

 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen

Til stede: Jørgen Madsen, Bente Fuglsbjerg, Else Jensen og Vagn Larsen

Suppleanter: Peter Stehr og Grete Rasmussen

Afbud: Chr. Juhl

Bestyrelsen konstituerede sig med

Formand, Jørgen Madsen

Næstformand, Else Jensen

Kasserer, Bente Fuglsbjerg

Hjemmeside og nyhedsbrev, Chr. Juhl

Bestyrelsen vil forsøge at holde møder om søndagen, da det vil give Chr. Juhl størst mulighed for at deltage.

Første bestyrelsesmøde bliver søndag den 10. marts kl. 14 hos Jørgen Madsen

Del siden