AIF i 20 år

1. juni 1994 samledes 11 personer (8 enkeltpersoner og 3 organisationsrepræsentanter) og dannede AIF-Arbejdernes Internationale Forum i Silkeborg. Indtil da havde SID (senere 3F) lavet en smule fagligt internationalt arbejde. Der var enighed om, at tiden var inde til en mere systematisk fælles indsats for den internationale - ikke mindst faglige internationale - solidaritet skulle styrkes.

Ved årets Sct. Hans arrangement i Lunden blev silkeborggenserne for første gang præsenteret for en lille folder om AIF og blev tilbudt medlemskab.

Kun 3 måneder efter det stiftende møde udsendte bestyrelsen første udgave af det nyhedsbrev, der er blevet rygraden i foreningens virke.

26. september afholdt AIF sit første offentlige møde med titlen: Gavner dansk bistand U-landene ? Her lagde Christian Kelm-Hansen op til debat om  dansk udviklingsbistand. Han var blandt de de første medlemmer, der stiftede foreningen,  og han blev senere æresmedlem af AIF for international solidaritet.

Senere på året var der folketingsvalg. Her arrangerede AIF debatmøde om samme emne - denne gang med de lokale folketingskandidater som indledere.

Foreningens økonomiske start blev sikret af en bevilling fra det lokale LO på i alt 2.000 kr. Kontingentet blev fra start fastsat til 125 kr, 

Ved årets udgang var AIFs medlemstal steget til 47 enkeltmedlemmer og 11 fagforeninger.

Medlemmerne på den stiftende generalforsamling var:

Jørgen Thyde

Christian Kelm-Hansen

Claus Nørgaard

Hanna Dybdal Jakobsen

Bjarne Hansen

Henrik Smedegaard Larsen

Ib Rasmussen

Christian Juhl

Dansk Kommunalarbejder Forbund

Dansk El-forbund

HK-Silkeborg

Del siden