Somalia - verdens værste land

Der var rift om stolene i den store sal i Silkeborgs nye Medborgerhus.

Anledningen var et møde om Somalia. Foredragsholderen var den tidligere chef for Folkekirkens Nødhjælp Christian Balslev-Olesen.

Han fortalte om situationen i Somalia, som han kender meget godt, idet han fra 2005 til 2009 var chef for 400 medarbejdere i UNICEF i Somalia.

I mere end 20 år har landet været uden central regering, domstole eller politi. Det er kort sagt et land uden stat.

Sult, sygdom og underernæring bringer Somalia i bunden af alle statistikker.

40 % af de ca. 9 mill. indbyggere lever i dag af hjælp udefra. 1,4 millioner mennesker er flygtninge, heraf mange i Danmark.

Situationen er så kaotisk, at FN ikke har kontor i hovedstaden, men i nabolandet.

Den gode historie

Det eneste billede Danmark har af Somalia er landet med krig, sult og nød.

Der er også et andet billede, som medierne sjældent fortæller om.

Bekæmpelsen af malaria og mæslinger er gået over al forventning og ligger over FNs mål. For få år siden døde hver 5. barn af malaria. I dag er raten nede på 7 %. Mæslinger er næsten udryddet. Dette er sket via 15.000 frivillige, som uddeler myggenet og vaccine. Polio er udryddet og tuberkulose er nedbragt med 2/3 indenfor 20 år.

Antallet af børn, der går i skole er 3-doblet – ikke i kraft af hjælp fra verdenssamfundet – men via de penge, som somaliske flygtninge sender hjem til landet.

Rent vand i byerne er nu sikret for 67 % af

Kritik af verdenssamfundets indsats

Der har været 16 forsøg på at etablere en regering og en samling af folket, men intet er lykkedes.

Balslev-Olesen kritiserede verdenssamfundet for at investere de fleste penge i at opbygge oppefra og ned i form af  regering og myndigheder før der blev sikret basis i form af uddannelse, sundhed og rent vand.

Det er efter hans menig en af hovedårsagerne til at hjælpen ikke er lykkedes.

Balslev-Olesen efterlyste større tillid til befolkningen og større brug af deres egne ressourcer, hvis landet skal hjælpes.

Pirater

Somalia har 3000 km. kyststrækning. Fiskeri har været en meget stor indtægtskilde for mange lokale fiskere, men internationale fiskere har fisket langt inde i Somalias territorialfarvande – og gjort de lokale fiskere arbejdsløse. Det er en af årsagerne til den tiltagende pirateri i området. I stedet for at jagte pirater i området, burde det internationale samfund hjælpe Somalia med at opbygge en inspektion og sikre, at de internationale fiskeri-regler bliver overholdt af alle.   

170 tilhørere havde fundet frem til mødet – herunder mange fra Silkeborg Højskole, der var medarrangør.

Del siden