KUP I HONDURAS

1. maj i år havde AIF og 3F i Silkeborg internationalt besøg. En af talerne var German Zepeda fra COSIBAH (paraplyorganisation for landarbejdere i Honduras)

Det nylige militærkup i Honduras har derfor været fulgt med særlig interesse af AIF og 3F . Undtagelsestilstanden i landet har nemlig været årsag til især fagforeningsfolk er udsat for tilfældige arrestationer, tilbageholdelser på ubestemt tid og generel forfølgelse. 25 fagforeningsfolk er såret og 2 dræbt under protesterne mod militærkuppet. Hertil kommer, at der er udstedt arrestordre på 600 faglige ledere i landet.

Gennem vore kontakter i Latinamerika har vi løbende fået informationer der fortæller om militærets voldsomme overgreb på lovlige demonstrationer. Men undtagelsestilstanden har også været årsag til at det internt i Honduras er vanskeligt at få informationer rundt til medlemmerne af fagforeningerne.

Derfor har COSIBAH søg om hjælp fra den kampagnefond (”Gør Noget” kampagnen, som 3F og AIF Silkeborg er en del af), der er oprettet med det formål at indsamle midler tilat støtte til fagligt aktive til bl.a. at slippe væk fra trusler, de udsættes for på grund af deres faglige arbejde – se mere på: http://www.gornoget.dk/latinamerika.aspx

COSIBAH har i forbindelse med militærkuppet i Honduras søgt om tilskud til fredelig mobilisering mod kupmagerne. Det er f.eks. udgifter til flyveblade, udgifter til radiospots, transport i forbindelse med mobiliseringerne samt endelig udgifter til lidt proviant. Komiteen bag kampganefonden har bevilget 5.000 USD, og pengene er sendt til 3F`s kontor i Nicaragua der sørger for at de kommer i de rigtige hænder.

Vi har tidligere haft besøg  p å 1. maj mødet i 3F og i  LO og på Sct. Hans arrangementet i Lunden i år er der lokalt indsamlet i alt  14.858 kr.  til kampagnefonden der startede i 2008.

Indtil nu er der til flere fagforeninger i Latinamerika bevilget ca. 90.000 kr. af de 235.000 kr, der blev indsamlet i 2008 i hele Midtjylland samt i Thy og på Mors.

Alle kan deltage i indsamlingen – f.eks. på arbejdspladser eller ved gadeaktioner og lignende. Interesserede kan henvende sig til AIF eller 3F i Silkeborghvor også yderligere oplysninger om ”Gør Noget” kampagnen kan fås.
På bestyrelsesmødet 22 septemberbevilgede AIF Silkeborg ekstraordinært 800 USD til de faglige og politiske aktiviteter mod kupmagerne.

25.9. 2009

Fra de første dage efter militærkuppet i Honduras

Fra de første dage efter militærkuppet i Honduras

Del siden