Palæstina - mellem håb og håbløshed

Knap 40 personer fandt vej til Palæstina-mødet, hvor Pernille Frahm gav et rids af Palæstinas historie fra 1948 og til i dag. Pernille Frahm, som selv er jøde, har besøgt Israel og Palæstina mange gange siden midt i 70érne. Hun er siden første besøg blevet stadig mere kritisk overfor statens Israel, dens overtrædelser af folkeretten, herunder besættelser, fordrivelser og ulovlige bosættelser. I sin tid som medlem af Europaparlamentet, gjorde hun en ihærdig indsats for at få fokus på og få omstødt den særlige begunstigelse EU giver Israel omkring handel. Pernille Frahm er ikke optimistisk omkring de igangværende fredsforhandlinger.

Efter Pernilles foredrag viste Karen Henriksen fra Palæstina-kampagnen lysbilleder fra Palæstina med fokus på apartheidmuren, som Israel har bygget inde på Palæstinensisk jord. Muren, israelske bosættelser, bosætterveje og tyveri af landbrugsjord, har reduceret det område, som palæstinenserne råder over til 11 % af det oprindelige Palæstina, og umuliggjort en levedygtig palæstinensisk stat.

Del siden