Ny overenskomst på Euromedical

I Euromedical-sagen var der 4 fyringer. Den ene blev afgjort ved forhandling kort efter fyringen gennem accept af en økonomisk kompensation. De 3 andre afviste erstatning. De ønskede at komme tilbage på arbejdspladsen. Det drejede sig om de 3 fagforeningsmedlemmer Salmah, Suppiah og Zaiton.

Salmah og Suppiah's sag blev afgjort ved Arbejdsretten. Og firmaet indgik på at betale den erstatning, som formanden for Arbejdsretten havde besluttet, som dækning for at folkene ikke kunne blive genansat.

Så Salmah og Suppiah havde intet andet valg end at acceptere. Men Sallma var allerede 55 år gammel, og havde dermed nået pensionsalderen, da sagen blev afgjort.

Zaitons sag er lidt af et mysterium. Den er stadig ikke kommet for retten, og ser ud til at hænge i systemet. Hun har for 2 måneder siden skrevet til ministeren om hendes sag, og venter på svar.

Efter forhandlinger ledet af  K.Veeriah fra fagforeningen, underskrev de den første overenskomst med virksomheden.

Den første overenskomst trådte i kraft 1. januar 2007 og løb til 31. december 2009. Grundlønnen blev aftalt til 350 – 800 ringgit. Der blev en generel lønregulering for alle ansatte på 3 %.

Nu er der indgået en ny aftale / overenskomst, der løver fra 1. januar 2010 til 31. december 2010. Grundlønnen er fastsat til 400-900 ringgit. Der blev givet en generel lønstigning for alle på 4 %.

Der arbejder i alt 900 arbejdere på Euromedical incl. indonesiske migrantarbejdere. Fagforeningen har omkring 550 medlemmer på virksomheden. 2 af tillidsfolkene er også medlem af fagforeningens bestyrelse.

Som en del af 1 maj festligholdelserne og MTUCs (LO-Malaysia) 60 års jubilæum ærede det lokale MTUC i Penang den 19. juni Sallma for hendes kamp og store ofre i 29 år. Der var samlet 470 til arrangementet. Derimellem flere af de gamle fratrådte kammerater, som var mødt frem og fik sig en snak om de gode gamle dage.

Francis arbejder nu Elektrikernes Fagforening, som netop har stiftet en lokalafdeling.

De gennemfører en medlemskampagne og har i området et potentiale på 20.000 mulige medlemmer.

Tian er stadig aktiv. Det sidste han er anklaget for i retten er at have bidt en politimand. Det risikerer han at miste sin plads i parlamentet for.

Sagen er dog appelleret til højesteret.
Sagen er omtalt på www.malaysiakini.com

Del siden